Turinys

Interneto svetainės www.apiehemofilija.lt naudotojo sutartis

  1. Naudodamiesi, t. y. eidami į interneto svetainę www.apiehemofilija.lt, sudarote svetainės naudotojo sutartį (toliau ⎯ Sutartis) su „MeDitorial, Inc.“ (toliau ⎯ „MeDitorial“), kurios buveinė yra adresu Praha 2, Sokolská 31/490, pašto kodas 120 26, įregistruota savivaldybės teisme, C skyriuje, bylos Nr. 103858. „MeDitorial“ neatsako už jokią žalą, kurią jūs ar trečioji šalis padarėte naudodamiesi šia svetaine pažeisdami šią Sutartį, todėl privalote atlyginti ieškovui visą žalos dydį ir sumą. „MeDitorial“ neprisiima jokios atsakomybės už netinkamą čia pateiktos informacijos naudojimą ar aiškinimą.

  1. Jei nenurodyta kitaip, svetainės turinys yra plačiajai visuomenei skirta informacija. Šioje svetainėje pateikta daugiausia mokslinių straipsnių, informacijos apie profesinius renginius ir nuorodų į kitas profesines svetaines ar organizacijas. Ši svetainė yra duomenų bazė pagal Įstatymo Nr. 121/2000 Coll dėl autorių teisių 88 straipsnį. Bet kokį autorių teisių gynimą reglamentuoja šis įstatymas. Informacijos ir straipsnių autorių teisės pagal įstatymus priklauso atitinkamiems tokios informacijos ir straipsnių autoriams ar vykdytojams ir duomenų bazės įkūrėjui.

  1. Bet kokie klausimai ar komentarai, kuriuos pateikiate šioje svetainėje, nelaikomi konfidencialiais dėl svetainės pobūdžio, o įkūrėjas pasilieka teisę juos skelbti ir tvarkyti savo nuožiūra.

  1. Bet kokios teisinės formos reklaminė informacija yra aiškiai skiriama nuo nereklaminio svetainės turinio ir visiškai atitinka įstatymą 138/2002 Coll dėl reklamos reglamento su pakeitimais.

  1. Svetainėje taip pat yra nuorodų į kitų kūrėjų profesionalias svetaines. „MeDitorial“ nesuteikia jokios garantijos dėl tokių susietų svetainių turinio.

  1. „MeDitorial“ pasilieka teisę keisti turinį ir prieigą prie svetainės. Planuojami svetainės turinio ir naudojimo pakeitimai visada bus atliekami nurodant pakeitimų datą.

  1. Visą šios svetainės turinį, taip pat dizainą ir informacinę sistemą palaiko „MeDitorial“, vienintelė įmonė, atsakinga už pateiktos informacijos tikslumą ir aktualumą. Atminkite, kad ši svetainė naudojama tik kaip informacijos šaltinis. Ji jokiu būdu nepakeičia medicininės ar kitokios profesionalios priežiūros!

HEMOFILIOS GYDYMAS

Hemofilijos, paveldimo kraujodaros sutrikimo, gydymo pagrindas yra VIII krešėjimo faktoriaus (hemofilija A) arba IX krešėjimo faktoriaus (hemofilija B) suleidimas į veną. Liga pasireiškia kraujavimu sąnariuose, raumenyse ar vidaus organuose. Gydymas nustatomas individualiai, atsižvelgiant į ligos sunkumą. 

Pagalbos centrai

Visi centri